Zakoni

Zakoni koji tangiraju problematiku prostornog planiranja:


1. Zakon o planiranju i izgradnji –index.pdf


2. Zakon o državnoj upravi –index.pdf


3. Zakon o visokom obrazovanju –index.pdf


4. Zakon o državnom premeru i katastru –index.pdf


5. Zakon o energetici –index.pdf


6. Zakon o javnim putevima –index.pdf


7. Zakon o kulturnim dobrima –index.pdf


8. Zakon o nacionalnim parkovima –index.pdf


9. Zakon o opštem upravnom postupku –index.pdf


10. Zakon o ozakonjenju –index.pdf


11. Zakon o poljoprivrednom zemljištu –index.pdf


12. Zakon o vodama –index.pdf


13. Zakon o šumama –index.pdf


14. Zakon o zaštiti životne sredine –index.pdf


15. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu –index.pdf


16. Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu –index.pdf


17. Zakon o Prostornom planu Republike Srbije –index.pdf


18. Zakon o regionalnom razvoju –index.pdf


19. Zakon o zaštiti prirode –index.pdf


20. Zakon o železnici –index.pdf