„Uloga mladih u prekograničnoj saradnji“ – Temišvar 2017

U periodu od 16. do 19. februara 2017 . godine održao se sastanak pod nazivom „Uloga mladih u prekograničnoj saradnji“ pod okriljem rumunske organizacije FITT, u Temišvaru. U organizaciji sastanka učestvovale su i organizacije AEBR Balkans, CESCI Balkans, kao i Institute for Cross-Border Cooperaion (ICBC).

Na sastanku su pored izlaganja organizatora i koorganizatora i prezentacija učesnika, sprovedene i dve radionice. Prva se odnosila na analizu Povelje mladih, dok je druga podrazumevala razradu ideja za potencijalnih projekata sa aspektom prekogranične saradnje. Tokom izlaganja radova, ostvaren je direktan video kontakt putem interneta sa kolegama iz ruskog Belgoroda, pograničnog grada sa Ukrajinom, koji su učestvovali u interaktivnoj diskusiji. Učesnisi sastanka, pored Rumunije i Srbije, bili su i predstavnici organizacija iz Finske, Turske i Moldavije.

Članovi Sekcije studenata prostornog planiranja (Antonije Ćatić, Aleksandar Šiljegović, Milica Simić i Petar Jeremić) imali su zapaženu ulogu u učešću, izlagajući svoje prezentacije i aktivno učestvovajući u radionicama. Članovi su takođe ostvarili i brojne kontakte sa ostalim učesnicima ovog skupa u cilju buduće saradnje.

Učesnici su svoje slobodno vreme provodili u obilasku Temišvara, grada koji će zajedno sa Novim Sadom biti Evropska prestonica kulture 2021. godine.

Link ka agendi događaja:

http://www.cesci-balkans.eu/activities.php?lang=en&activities=aebractivities&act=84

16864051_1497584656943108_302122033554383466_n

16730259_1497584776943096_5571205396434008704_n

16807426_1491541020880805_4835236526960680587_n

16681744_1497584660276441_8080458555940990504_n