Poseta studenata sa Univerziteta LUND u Švedskoj

Članovi Sekcije studenata prostornog planiranja (SSPP) ugostili su 63 studenta Lund Univerziteta sa studija Urbanog i regionalnog planiranja, 08. i 09. aprila 2016. godine u Beogradu.

Tom prilikom studenti članovi Sekcije su uz saradnju sa Geografskim fakultetom, sproveli kolege iz Švedske kroz delove grada i upoznali ih sa njegovom istorijom i kulturom. Članovi su takođe razmenili iskustva u dosadašnjem studiranju s obzirom na usku povezanost osnovnih studija, ali i dosadašnje aktivnosti u radu Sekcije i slično koncipiranog Udruženja studenata iz Švedske.

Linkovi Univerziteta i Udruženja:
http://www.lunduniversity.lu.se/
http://www.spilund.se/

7 20160408_120459