II Ekološka konferencija sa međunarodnim učešćem „SMEDEREVO EKOLOŠKI GRAD“

f175d83a6f41efc1531d5c3626775dbf

U periodu 25-26. novembar 2016. godine u Regionalnom centru – Smederevo održana je II Ekološka konferencija sa međunarodnim učešćem „SMEDEREVO EKOLOŠKI GRAD“ koja je organizovana od strane Lokalnog ekološkog pokreta iz Smedereva u saradnji sa Geografskim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Teme konferencije bazirane su na zaštiti životne sredine, ekologiji, održivom razvoju, očuvanju prirodnih resursa, ekološkom menadžmentu, upravljanju otpadom, ekološkoj etici i obrazovanju, kao i na drugim temama koje se odnose na zaštitu voda, vazduha i zemljišta i unapređenje i poboljšanje prirodne okoline, generalno. U okviru izlaganja radova diskutovalo se o aktuelnim problemima u praksi, opasnostima i rizicima koji se danas javljaju u oblasti zaštite životne sredine i mogućim načinima rešavanja istih.

Na konferenciji predstavljeno je 32 naučna rada koji su se bavili pomenutim temama, a učešće na konferenciji imali su profesori brojnih visokoškolskih ustanova, nevladinih organizacija i pokreta, predstavnici lokalnih samouprava, institucija, kao i studenti osnovnih, master i doktorskih akademskih studija. Učešće na skupu imale su i predstavnice Sekcije studenata prostornog planiranja, Milica Gačić (student master studija) i Milica Ružić (student doktorskih studija), koje su ovom prilikom predstavile svoje radove.

Po završetku radnog dela drugog dana, na zatvaranju konferencije iskazana je želja organizatora, ali i učesnika da održavanje ove ekološke konferencije postane i tradicija sa ciljem da se ekološki problemi evidentirani na području Grada Smedereva reše u bliskoj budućnosti u što je moguće većoj meri, i da primer ove lokalne samouprave podstakne i ostale u Republici Srbiji na povezivanje i saradnju radi udruženog rešavanja zajedničkih problema.

14732138_1780386485563066_8778333472403936741_n