Dan Geografskog fakulteta, 2017.

U utorak, 20. juna 2017. godine, u prostorijama fakulteta u Zemunu održana je svečanost povodom 124. godine postojanja Geografskog fakulteta u Beogradu. Proslava Dana fakulteta započeta je pozdravnim govorom dekana prof. dr Dejana Filipovića, Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja mr Mladena Šarčevića, prorektora za nauku, inovacije i transfer tehnologija Univerziteta u Beogradu prof. dr Živoslava Tešića, zamenika gradonačelnika Grada Beograda Andreje Mladenovića, kao i dekana Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci prof. dr Gorana Trbića. Proslavi dana fakulteta prisustvovali su brojni profesori, asistenti, članovi nenastavnog osoblja i studenti Fakulteta, predstavnici Univerziteta, fakulteta, različitih institucija i dr.

Svečanost predstavlja idealnu priliku za prikaz dostignuća fakulteta u minuloj godini, a takođe su uručene nagrade i priznanja studentima, zahvalnice i plakete zaslužnim pojedincima, fakultetima i institucijama koji sarađuju sa fakultetom i na različite načine doprinose nauci i struci. Jedan od nagrađenih studenata bila je i Milica Gačić, član Sekcije studenata prostornog planiranja, koja je dobila nagradu za Studenta generacije.

11

55

33

44

66