Plan detaljne regulacije vojnog kompleksa Aleksa Dundić u Zemunu

 

kasarna aleksa dundic

Plan vojnog kompleksa radi se za područje koje je Ministarstvo odbrane Republike Srbije ocenilo kao neperspektivno, pri čemu se vrši prenamena objekta u stambeni kompleks!