Novi Generalni urbanistički plan Beograda

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN se donosi kao strateški razvojni plan, sa opštim elementima prostornog razvoja.

gup1

Generalnim urbanističkim planom definišu se posebno granica plana i obuhvat građevinskog područja, granice obuhvata planova generalne regulacije za celo građevinsko područje, generalna namena površina koje su pretežno planirane u građevinskom području na nivou urbanističkih zona, kao i generalni pravci i koridori za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i drugu infrastrukturu.

Plan je u proceduri usvajanja…