Strategije

Strategije i drugi obavezujući i usmeravajući dokumenti:


1. Strategija razvoja čistije proizvodnje –index.pdf


2. Strategija razvoja energetike –index.pdf


3. Strategija razvoja sistema javnog informisanja –index.pdf


4. Strategija naučnog i tehnološkog razvoja –index.pdf


5. Strategija razvoja obrazovanja –index.pdf


6. Strategija održivog razvoja –index.pdf


7. Strategija održivog korišćenja prirodnih resursa –index.pdf


8. Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja –index.pdf


9. Strategija prostornog razvoja –index.pdf


10. Strategija razvoja industrije –index.pdf


11. Strategija razvoja socijalne zaštite –index.pdf


12. Strategija razvoja socijalnog stanovanja –index.pdf


13. Strategija razvoja šumarstva –index.pdf


14. Strategija razvoja turizma –index.pdf


15. Strategija upravljanja otpadom –index.pdf


16. Strategija razvoja železničkog, drumskog, vodnog i vazdušnog intermodalnog transporta –index.pdf