Cilj Sekcije

 

Logo SSPP final„Da bismo postigli, ne smemo samo delovati, nego i sanjati, ne samo planirati, nego i verovati“ Anatol Frans

Sekcija studenata prostornog planiranja (SSPP) osnovana je 2016. godine u Beogradu i zamišljena kao opšti forum studenata ove katedre  sa Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Trenutno  broji oko 30 aktivnih članova osnovnih i master studija, koji će na Sekciji biti samoorganizovani i autonomni. Kao sedište koristi prostorije fakulteta (Vojvođanska 1, Zemun). Ideja je da ova Sekcija podstiče dopunu znanja koja se mogu steći na redovnim predavanjima, ali bi se na ovom mestu dodatno uobličila i proširila. Članovi će kontinuirano biti u dosluhu sa aktuelnim temama iz struke.

Osnovni ciljevi jesu promocija prostornog planiranja kao struke, saradnja i umrežavanje sa ostalim udruženjima različitih strukovnih studija u zemlji i inostranstvu. Dodatne aktivnosti kao operativni ciljevi jesu: predstavljanje Sekcije na raznim seminarima, konferencijama i skupovima, rad na projektima uže ili šire vezanim za prostorno planiranje, kao i organizovanje otvorenih radionica u saradnji sa ostalim organizacijama i udruženjima.