Korisni linkovi

I Institucionalni okvir prostornog planiranja:


1. Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Republike Srbije (http://www.mgsi.gov.rs/)


2. Asocijacija prostornih planera Srbije (http://www.apps.org.rs/sr/)


3. Asocijacija evropskih škola planiranja (AESOP) (http://www.aesop-planning.eu/)


4. ACSP (http://www.acsp.org/)


II Stručni saradnici:


1. Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka (http://www.pmfbl.org/prostorno/index.php)


2. Građevinskifakultet, Univerziteta u Beogradu (http://www.grfic.com/)


3. Forum studenata Šumarskog fakulteta (http://www.fagus.org/)


4. Savez studenata Poljoprivrednog fakulteta (http://savezstudenatapf.weebly.com/)


5. Savez studenata Saobraćajnog fakulteta (http://sfstudent.rs/)


 III GIS tehnologije:


1. CANVAS Network (https://www.canvas.net/)


2. Coursera (https://www.coursera.org/)


3. GIS Lounge (https://www.gislounge.com/)


4. Portal GeoSrbija (http://www.geosrbija.rs/rga/?gui=1&lang=2)