Izveštaji

Spisak izveštaja Sekcije:


1. Poseta Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci – index.pdf


2. Poseta studenata sa Univerziteta „Lund“ u Švedskoj – index.pdf


3. Poseta Šumarskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu – index.pdf


4. VI Naučno-stručni skup u Vršcu – index.pdf


5. IX Naučno-stručni skup „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine“ – Subotica, Palić – index.pdf


6. III Nacionalna geografska olimpijada, 19 – 21. maj 2017. godina – index.pdf


7. Balkanska Geografska Olimpijada BiGeo 2017 (Ruše– Slovenija) – index.pdf