Category Archives: Vesti iz struke

Plan detaljne regulacije vojnog kompleksa Aleksa Dundić u Zemunu

  Plan vojnog kompleksa radi se za područje koje je Ministarstvo odbrane Republike Srbije ocenilo kao neperspektivno, pri čemu se vrši prenamena objekta u stambeni kompleks!

Novi Generalni urbanistički plan Beograda

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN se donosi kao strateški razvojni plan, sa opštim elementima prostornog razvoja. Generalnim urbanističkim planom definišu se posebno granica plana i obuhvat građevinskog područja, granice obuhvata planova generalne regulacije za celo građevinsko područje, generalna namena površina koje su